Er det positiv utvikling?

Under finnes grafiske framstillinger av utviklingen til den enkelte deltager i den korte løypa. I alle figurene er gjennomføringer markert som "trening" i listene over tider, fjernet. Videre er bestetiden til den enkelte markert med et rødt kryss, og gjennomføringer kun med staking er markert med blåe kryss. Gule linjer indikerer trenden. For de som har gått flere enn sju tester er linjen en "dynamisk" linje som viser endringer i utviklingen mellom første og siste test, for de som har gått flere enn to, men færre enn åtte, er trendlinjene en generell trend i perioden mellom første og siste test. Figurene er presentert alfabetisk.

Bendik
Cecilie
Gunnar
Iren
Jan Olav
Kari-Anne
Kjetil
Kåre
Lasse
Leif
Mads
Ole Martin
Trond Inge
Trond Olav
Wenche
Øyvind

Del denne siden