Er det positiv utvikling?

Under finnes grafiske framstillinger av utviklingen til den enkelte deltager i den lange løypa. I alle figurene er gjennomføringer markert som "trening" i listene over tider, fjernet. Videre er bestetiden til den enkelte markert med et rødt kryss, og gjennomføringer kun med staking er markert med blåe kryss. Gule linjer indikerer trenden. For de som har gått flere enn sju tester er linjen en "dynamisk" linje som viser endringer i utviklingen mellom første og siste test, og for de som har gått flere enn to, men færre enn sju, er trendlinjene en generell trend i perioden mellom første og siste test. Figurene er presentert alfabetisk.

Tidsserie for Atle

Tidsserie for Atle

Tidsserie for Bendik

Tidsserie for Bendik

Tidsserie for Gunnar

Tidsserie for Gunnar

Tidsserie for Håkon

Tidsserie for Håkon

Halvor

Halvor

Tidsserie for Jan Olav

Tidsserie for Jan Olav

Tidsserie for Jonny

Tidsserie for Jonny

Tidsserie for Kåre

Tidsserie for Kåre

Tidsserie for Kjetil

Tidsserie for Kjetil

Tidsserie for Knut Ole

Tidsserie for Knut Ole

Tidsserie for Leif

Tidsserie for Leif

Tidsserie for Morten

Tidsserie for Morten

Tidsserie for Ole Martin

Tidsserie for Ole Martin

Petter

Petter

Tidsserie for Sjur

Tidsserie for Sjur

Tidsserie for Ståle

Tidsserie for Ståle

Stefano

Stefano

Tidsserie for Torfinn

Tidsserie for Torfinn

Tidsserie for Trond Olav

Tidsserie for Trond Olav

Tidsserie for Øyvind

Tidsserie for Øyvind

Del denne siden