Informasjon 2021

Arrangementsdato: 11 september

Velkommen til Fjellblikk 2021. Årets arrangement er det åttende i rekken, og har nå blitt en fast tradisjon for mange. I 2018 var det 13 stykker på startstreken, litt færre i 2019 og 2020. Vi håper fortsatt det det kan bli noen flere.

Kl. 09:30. Oppmøte ved hytta til Kåre for å gjøre utstyret klart. 

Kl. 10.45. Bil til start

Kl. 12:00. Start

kl. 19:00. Middag på Låven

 

Løypa               

Løypa blir som den har vært de siste årene. Rulleskidistansen kommer først, deretter løping og til slutt sykling. Rulleskiløypa starter i området ved Birkebeiner skistadion, løpetraseen er en runde på ca 6,5 km oppom Lunkefjell. Tidligere har sykkletraseen gått langs Pellevegen, men fra og med 2020 har syklingen foregått langs Mellsjøen via Nysætra og Lortvika til Elgåsen og tilbake.

 

Startkontingent

Startkontingenten på kr 50 for å dekke utgiftene knyttet til arrangementet. Hver deltager kan uoppfordret vippse beløpet til Kåre.

 

Startordning

Enkeltstart med 2 minutter mellom hver.

 

Ansvar for deg selv og andre

Til slutt en liten oppfordring. Husk at vi ikke er alene i de ulike løypene. Både på rulleski og på sykkel deler vi veien med bilister og myke trafikanter. Ta derfor hensyn til dine medtrafikanter og ta ikke unødig risiko for å spare et sekund eller to. Løpetrassen er lagt på delvis grov og steinete sti, så vær forsiktig her også. Alle må ta ansvar for seg selv og at man ikke setter andre i fare.

 

Regler

I Fjellblikk benyttes rulleski med 2er-hjul og terrengsykkel.

 __________________________________

Deltagerliste

TBA

Løypekart

* Kart og løypeprofil for sykkeltrasé vil bli oppdatert

Høydeprofiler

Høydeprofil - Rulleski. Løypa starter i nærheten av Birkebeiner skistadion, der skibrua går over Sjøsetervegen.

Høydeprofil - Løping. Løypa er ei rundløype fra hytta til Kåre, opp til Lunkefjell og tilbake igjen.

Historien

Iren og Trond Olav vant i 2020

Wenche og Torfinn vant i 2019

Wenche og Torfinn vant i 2018

Torfinn og Cecilie vant i 2017

Torfinn vant i 2016

Atle vant i 2015

Trond Olav vant i 2014