Estimerte langløypetider

Her finnes en tabell der tidene fra den korte løypa er konvertert til langløypetider. Beregningen er gjort som følger: Tid i kortløype * (8/6.5)+70 sek

Resultat

Excelfil med alle resultater. Oppdatert for hele 2020. Nå også med et ark med rangering av alle tester som er gått siden starten i 2010

 

 

Neste test:

TBA

 

20 beste tider - lang løype

20 beste tider - kort løype

Personlige rekorder - lang løype

Personlige rekorder - kort løype